การรับรองผลิตภัณฑ์

โรงงานผลิตกระดาษของเราผ่านมาตรฐาน GMP
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP) คือระบบสำหรับตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการผลิตอย่างสม่ำเสมอและควบคุมตามมาตรฐานคุณภาพ
“ระบบการจัดการความปลอดภัยของผลิตภัณฑเ์ป็นไปตามมาตรฐาน”

หลอดกระดาษของเราปลอดภัยได้มาตราฐานเกรดอาหารตรงตามข้อกำหนดของ FDA
หลอดกระดาษของเราได้รับการทดสอบและรับรองสำหรับความปลอดภัยจากจุลินทรีย์อันตราย
กระดาษและกาวได้รับการทดสอบและรับรองว่าเป็นไปตามวิธีการทดสอบของ FDA สหรัฐอเมริกา 21 FDA CFR 176.170 และ US FDA 21
CFR 175.300
หมึกที่ใช้สำหรับการพิมพ์บนพื้นผิวของหลอดกระดาษของเราได้รับการทดสอบรับรองและรับประกันว่ายอมรับได้สำหรับการสัมผัสโดยตรงกับ
ผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินความปลอดภัยและขึ้นอยู่กับผลการทดสอบความเป็นพิษต่างๆ
ข้อสรุปให้หลักฐานเพิ่มเติมว่าส่วนประกอบทางเคมีที่ใช้ทั้งหมดได้รับการพิสูจน์แล้วว่าปลอดภัย

หลอดกระดาษของเราผลิตมาจากเยื่อกระดาษคุณภาพได้มาตรฐาน
FSC (การรับรองมาตรฐานป่าไม้) กระดาษที่เราใช้นั้นมาจากไม้ที่มาจากป่าควบคุม
มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงการอนุรักษ์และลดการตัดไม้ทำลายป่า

ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพและการสลายตัวในทะเล
ISLAND GREEN ใช้กระดาษเซลลูโลสธรรมชาติเพื่อผลิตหลอดกระดาษ
กระดาษเป็นเส้นใยธรรมชาติที่ได้รับการพิจารณาในระดับสากลว่าสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและไม่ต้องการกระบวนการเพิ่มเติมใด ๆ
หลอดกระดาษ ISLAND GREEN ทำจากกระดาษที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ในมหาสมุทร, แม่น้ำ, ทะเลสาบ
และปลอดภัยสำหรับสิ่งมีชีวิตในทะเล
หลอดกระดาษ ISLAND GREEN ช่วยลดมลภาวะจากพลาสติกโดยการย่อยสลายตัวลงอย่างรวดเร็วในทุกๆวัน
หลอดพลาสติกทุกชนิดรวมถึงหลอดพลาสติกที่ย่อยสลายได้
เป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสภาพแวดล้อมทางทะเลเนื่องจากเศษของมันไม่เสื่อมสลายและยังคงอยู่ในมหาสมุทรตราบนานเท่านาน

หลอดกระดาษของเรามีความคงทน
เราภูมิใจที่จะกล่าวว่าหลอดกระดาษของ ISLAND GREEN นั้นแข็งแรงและไม่เปื่อยยุ่ยง่ายเมื่อแช่ในเครื่องดื่มนานๆ
คุณสามารถเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มแก้วโปรดได้โดยไม่ต้องกังวล หลอดกระดาษอื่นๆจะอ่อนและเปียกหลังจากใช้งานไประยะหนึ่ง
หรือหลุดลอกปนเปื้อนไปในเครื่องดื่มของคุณได้เช่นกัน คุณจะไม่พบกับสิ่งเหล่านี้เมื่อใช้หลอดกระดาษ ISLAND GREEN
หลอดกระดาษ ISLAND GREEN แข็งแรงคงทนตั้งแต่จิบแรกจนจิบสุดท้าย


26 มีนาคม 2564

ผู้ชม 2950 ครั้ง

Engine by shopup.com